Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΝΑΡΚΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝΚωδικός: 50/354Συγγραφέας: Βολονάκης Δ. Μιχαήλ

ΕΝΑΡΚΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Τελική Τιμή:4.00€

Αθήναι 1917, "ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ " έκδοση, σελ. 14

Κατάσταση: ΚΑΛΗ