Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΜΗΝΙΑΙΟΝ - 12 ΤόμοιΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ - 12 Τόμοι
Tιμή Καταλόγου:240.00
Έκπτωση:50%
Τελική Τιμή:120.00€

Αι εκδόσεις "ΦΩΣ", δια της εκδόσεως των Λειτουργικών Βιβλίων της Εκκλησίας μας, αποβλέπουν εις την διάδοσίν των όχι μόνον μεταξύ των Ιερών Ναών, αλλά και των πιστών, του ορθοδόξου λαού.
Το εύχρηστον τούτο σχήμα, η ευκρίνεια των τυπογραφικών χαρακτήρων και η όλη καλαίσθητος εμφάνισις διευκολύνουν την δημιουργίαν μιας "Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης" εις πάσαν "κατ' οίκον εκκλησίαν". Πάσαν δηλαδή χριστιανικήν οικογένειαν. Και μόνον η ύπαρξις των Ιερών Βιβλίων εις την χριστιανική οικογένειαν είναι μεγάλη ευλογία, αλλά και "πρόχειρος" ευκαιρία εις μικρούς και μεγάλους να τα γνωρίσουν, να τα αγαπήσουν, να προσεύχωνται δι' αυτών, να γίνουν φιλακόλουθοι και να τρέφουν την πίστιν των δια των καθαρών ναμάτων της Ορθοδόξου Υμνογραφίας μας, η οποία, εις παγκόσμιον κλίμακα, αναγνωρίζται εξ' επόψεως ποιήσεως και μουσικής υψηλή και ουράνιος, θεολογικώς δε είναι αυθεντική της Εκκλησίας ερμηνεία της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

​ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΩΣ - Χ.Ε.Ε.Ν.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΩΣ

 

12 τόμοι σε πολύ καλή κατάσταση

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ