Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Λεξικόν της ελληνικής γλώσσηςΈτος έκδοσης: 1884Συγγραφέας: Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ.ΛΕΞΙΚΑ

Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης
Τελική Τιμή:150.00€

Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης / συνταχθέν υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου και πλουτισθέν διαφόροις πίναξι χρονομετρικοίς νομισματολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι νενομοθετημένον μετρικόν σύστημα οις προσετέθη εν τέλει και λεξικόν επίτομον των εν τοις ελληνικοίς συγγράμμασιν απαντώντων κυρίων ονομάτων.

Αθήναι 1884, εκ των καταστημάτων Ανδρέου Κορομηλά
Σελ. 1592+198 (λεξικό ονομάτων)
Σκληρόδετο, δερμάτινη ράχη
Μερικές φθοές περιμετρικά στην βιβλιοδεσία

Κατάσταση: ΚΑΛΗ