Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949) ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 1947Έτος έκδοσης: 1980Συγγραφέας: Γ.Ε.Σ. / Δ/νσις Ιστορίας Στρατού

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΓΩΝΑ (1946-1949) ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 1947
Tιμή Καταλόγου:37.00
Έκπτωση:24%
Τελική Τιμή:28.00€

Ι. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΙΙ. ΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΙΙΙ. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ
IV. ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ
V. ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ Κ/Σ
VI. ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ
VII. ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ
VIII. ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ
IX. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
X. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ ΤΟΥ 1947 ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ
XI. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥ Κ/Σ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
XII. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1947
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ

Κατάσταση: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ