Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Α' ΝΟΤΑΡΙΑΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1724-1780 ΕΓΓΡΑΦΑ Β. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1847-1874Κωδικός: 51/285Συγγραφέας: Πετρόπουλος Α. Γεώργιος51ος ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Α ΝΟΤΑΡΙΑΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1724-1780 ΕΓΓΡΑΦΑ Β. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1847-1874
Τελική Τιμή:40.00€

Αθήναι 1963, σελ. 574, άκοπο