Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α'Κωδικός: 51/319Συγγραφέας: Κουρμούλης Ι. Γεώργιος51ος ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α
Τελική Τιμή:9.00€

Αθήναι 194(;), σελ. 150, πολυγραφημένο, υποσημειώσεις με μολύβι και στυλό εντός, πανεπιστημιακές παραδόσεις

Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ