Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

A STUDY OF HISTORY (12 Τόμοι)Συγγραφέας: Toynbee, Arnold J.ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

A STUDY OF HISTORY (12 Τόμοι)
Τελική Τιμή:420.00€

Oxford University Press 1963, 12 hardcover volumes, περίπου 500 σελίδες ο κάθε τόμος.

Πλήρης έκδοση του έργου ΣΠΟΥΔΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Περιεχόμενα:

Vol I: Introduction: The Geneses of Civilizations, part one; Vol II: The Geneses of Civilizations, part two; Vol III: The Growths of Civilizations; Vol IV: The Breakdowns of Civilizations; Vol V: The Disintegrations of Civilizations, part one; Vol VI: The Disintegrations of Civilizations, part two; Vol VII: Universal States; Universal Churches; Vol VIII: Heroic Ages; Contacts between Civilizations in Space (Encounters between Contemporaries); Vol IX: Contacts between Civilizations in Time (Renaissances); Law and Freedom in History; The Prospects of the Western Civilization; Vol X: The Inspirations of Historians; A Note on Chronology. Also includes the supplemental volumes: Vol. XI: Historical atlas and gazetteer; Vol. XII: Reconsiderations A Study of History. "Toynbee's enormous work attempts a complete analysis of the cyclical view of history, in which the civilizations (of which Toynbee identifies twenty-six) are the units.

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ