Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Κ.Τ.Λ.Κωδικός: 113038Συγγραφέας: Ανάσης, Εμμανουήλ Σ.

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Κ.Τ.Λ.
Τελική Τιμή:6.00€

Εκδοτικός οργανισμός ΙΩ. Καμπανά Ο.Ε. Αθήνα [196-], Αγροτική βιβλιοθήκη 13, σελ. 388 φθορές στην ράχη