Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ - Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ / ΤΟΜΟΣ Α΄Κωδικός: 32/1526Συγγραφέας: Πυρομάγλου Κομνηνός, Υπαρχηγός ΕΟΕΑ - ΕΔΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1940-49, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ - Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ / ΤΟΜΟΣ Α΄
Τελική Τιμή:22.00€

Αθήναι 1958, σελ. 228.

Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ