Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΣ: ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΗΕ – Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΑΝΑΚΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΟΗΤΡΟΥ ΤΗΣ.Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5885

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΣ: ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΗΕ – Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΑΝΑΚΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΟΗΤΡΟΥ ΤΗΣ.
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Τρίτη 28 Ιουλίου 1964, σελ. 8.