Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΝΩΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΙΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. - ΕΡΧΑΡΤ & ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΝ. - ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΗΕ.Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5886

ΕΝΩΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΙΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. - ΕΡΧΑΡΤ & ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΝ. - ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΗΕ.
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Τετάρτη 29 Ιουλίου 1964, σελ. 8.