Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΥΠΝΩΣ ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΟΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΙΝ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ. - Η ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΤΣΕΣΟΝ. - Ο “ΡΕΗΝΤΖΕΡ 7” ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ. - ΝΕΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΑΥΛΩΝ.Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5889

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΥΠΝΩΣ ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΟΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΙΝ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ. - Η ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΤΣΕΣΟΝ. - Ο “ΡΕΗΝΤΖΕΡ 7” ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ. - ΝΕΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΑΥΛΩΝ.
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι Σάββατον 1 Αυγούστου 1964, σελ. 8.