Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ - Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΦΥΛΑΚΙΣΙΣ 14 ΜΗΝΩΝ, Π. ΠΑΝΤΕΛΗΣ: 4 ΜΗΝΩΝ - 2 ΜΗΝΩΝ ΑΡΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ - ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΛΙΡΕΤΤΑ - ΧΑΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝΣυγγραφέας: Ελεύθερος Κόσμος Εφημερις Αρ. Φύλλου: 2919

Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ - Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΦΥΛΑΚΙΣΙΣ 14 ΜΗΝΩΝ, Π. ΠΑΝΤΕΛΗΣ: 4 ΜΗΝΩΝ - 2 ΜΗΝΩΝ ΑΡΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ - ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΛΙΡΕΤΤΑ - ΧΑΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 1976, σελ. 8.