Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο κ. ΜΑΚ ΜΙΛΛΑΝ ΠΡΟΕΤΕΙΝΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ – ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΕΩΣ – Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΝ ΩΣ ΠΡΟΦΑΣΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝΣυγγραφέας: Νεολόγος Πατρών Εφημερίς (εβδομ Αρ. Φύλλου: 23965

Ο κ. ΜΑΚ ΜΙΛΛΑΝ ΠΡΟΕΤΕΙΝΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ – ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΕΩΣ – Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΝ ΩΣ ΠΡΟΦΑΣΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
Τελική Τιμή:4.00€
Πάτραι Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 1955, σελ. 6.