Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ [ΑΣΤΥΝ. & ΟΠΑΔΩΝ Ε.Δ.Α.]. - ΑΙ ΝΕΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ. - Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 72ον).Συγγραφέας: Το Βήμα Εφημερίς, Αρ. Φύλλου: 5645

ΔΙΕΤΑΧΘΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ [ΑΣΤΥΝ. & ΟΠΑΔΩΝ Ε.Δ.Α.]. - ΑΙ ΝΕΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ. - Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ (Μέρος 72ον).
Τελική Τιμή:4.00€
Αθήναι Σάββατον 19 Οκτωβρίου 1963, σελ. 8.