Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Μ.Ε.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ, ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΚωδικός: 30/784Συγγραφέας: Δίπλας Χρ. Γιάννης

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Μ.Ε.) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ, ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
Τελική Τιμή:8.00€
Αθήναι 1977, σελ. 80.