Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (ΟΔΟΙ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Κ.Τ.Λ.) 1979Συγγραφέας: Οικονόμου (Εκδόσεις)

ΟΔΗΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (ΟΔΟΙ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΙ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Κ.Τ.Λ.) 1979
Τελική Τιμή:8.00€

Αθήναι 1979, σελ.312.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ