Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Έκδοσις επί τη εγγραφή του χιλιοστού πλοίου εις τα ελληνικά νηολόγια)Κωδικός: 33/995Συγγραφέας: Σταμπόλης Ν. - Μπάτης Ευστάθιος (Επιμελ.)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Έκδοσις επί τη εγγραφή του χιλιοστού πλοίου εις τα ελληνικά νηολόγια)
Τελική Τιμή:11.00€
Αθήναι 1960, σελ. 40. Περιέχει ασπρόμαυρες εικόνες.