Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΥΝΤΟΜΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣΚωδικός: ΑΓΡ470Συγγραφέας: Νουάρ Π.

ΣΥΝΤΟΜΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ
Τελική Τιμή:10.00€

Αθήναι 1941, σελ. 16. 2η εκδ.