Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΝΗΠΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΚΗΤΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΟΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ)Κωδικός: ΘΡΗ175Συγγραφέας: Σκορδάς Ευάγγελος

Η ΝΗΠΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΦΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΚΗΤΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΟΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι 1976, σελ. 46.