Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑ ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ (Β)Κωδικός: 191Συγγραφέας: Λουκάκης Κων.(Εισαγωγή, μετάφρασις, σχόλια)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑ ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ (Β)
Τελική Τιμή:8.00€
Αθήναι 1972, σελ. 304.