Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑ ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑΚωδικός: 193Συγγραφέας: Λουκάκης Κων.(Εισαγωγή, μετάφρασις, σχόλια)

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑ ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ
Τελική Τιμή:8.00€
Αθήναι 1975, σελ. 328