Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΡΚΑΔΙΚΑ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ 1973 ΧΡΟΝΟΣ Α ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΘΗΝΑΙ 1973 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ 1981-1982 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 26-27 ΑΘΗΝΑΙ 1982 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ 1983 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΟΝΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 28Κωδικός: 36/2768Συγγραφέας: Κέντρο Αρκαδικών Μελετών

ΑΡΚΑΔΙΚΑ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ 1973 ΧΡΟΝΟΣ Α ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΘΗΝΑΙ 1973 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ 1981-1982 ΤΟΜΟΣ  Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 26-27 ΑΘΗΝΑΙ 1982 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΚΩΝ 1983 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΟΝΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 28
Τελική Τιμή:10.00€

Αθήναι 1983. Έκαστο τεύχος.