Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚωδικός: 309Συγγραφέας: Γρηγοριάδης Σ. Κωνσταντίνος

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Αθήναι 1975, σελ. 140