Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΙ ΛΥΠΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣΚωδικός: 310Συγγραφέας: Φιλιππίδης Ιω. Λεωνίδας

ΑΙ ΛΥΠΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ
Αθήναι 1960, σελ. 14