Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΑΘΕΑΤΗ ΟΨΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ(Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΛΥΤΡΩΣΙΣ ΜΑΣ)Κωδικός: 313Συγγραφέας: Ρουσσάκης Κ.

Η ΑΘΕΑΤΗ ΟΨΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ(Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΛΥΤΡΩΣΙΣ ΜΑΣ)
Αθήναι 1969, σελ. 160