Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ Α Η ΠΙΣΤΙΣ Α <<ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ…>>Κωδικός: 316Συγγραφέας: Τρεμπέλας Π.(καθηγητής Πανεπιστημίου)

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ Α Η ΠΙΣΤΙΣ Α <<ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ…>>
Αθήναι 1971, σελ. 344. Γ εκδ. αναθεωρημένη. Σκλ/δετο