Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

The Fourth Crusade 1202–04 The betrayal of ByzantiumΣυγγραφέας: David Nicolle

The Fourth Crusade 1202–04 The betrayal of Byzantium
Τελική Τιμή:20.00€
Ανάλυση της 4ης Σταυροφορίας η οποία κατέληξε στην κατάληψη της Κων/πόλεως από τους Δυτικούς.Πλούσιο φωτογραφικό υλικό και κατατοπιστικοί χάρτες. Σελίδες 96.