Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΓΙΕΧΩΒΑ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙ Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥΚωδικός: 1683β/34οςΈτος έκδοσης: 1961Συγγραφέας: Κολιτσάρας Θ. Ιωάννης

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΓΙΕΧΩΒΑ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙ Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ
Τελική Τιμή:8.00€
Αθήναι 1961, σελ. 160.