Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»)Κωδικός: 40/3243Συγγραφέας: Πατριαρχέας Δ. Βασ.

ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»)
Τελική Τιμή:6.00€
Αθήναι 1984, σελ. 8