Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 4 ΤΟΜΟΙ (1961-62, 1963, 1965, 1966-67)Συγγραφέας: Αρχεία Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 4 ΤΟΜΟΙ (1961-62, 1963, 1965, 1966-67)
Τελική Τιμή:55.00€
Αθήναι 1961-1967, σελ. 770+550+586+604 , κόκκινη ιδιωτική βιβλιοδεσία, 4 τόμοι μαζί.