Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΟΙ 1-24 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1962 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1973)Συγγραφέας: Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών, Παρισιάνος Γρηγόριος (εκδότης)

ΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΟΙ 1-24 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1962 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1973)
Τελική Τιμή:180.00€
Αθήναι 1962-1973, περίπου σελ. 600 έκαστος τόμος, μπλέ βιομηχανικό δέσιμο, 24 τόμοι όλοι μαζί.