Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - Τόμος 3 Η πραγματική ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας (324 - 1453 μ.Χ.)Κωδικός: 978618501815Συγγραφέας: Γεώργιος Καρδαράς

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - Τόμος 3 Η πραγματική ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας (324 - 1453 μ.Χ.)
Tιμή Καταλόγου:4.90
Έκπτωση:29%
Τελική Τιμή:3.50€
Ο τρίτος τόμος καλύπτει την περίοδο 565-622 μ.Χ.
 
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού - Ιουστίνος Β' και Τιβέριος (565-582) 
- Το Βυζάντιο και οι Άβαροι την εποχή του Ιουστίνου Β' και του Τιβέριου  
- Το Βυζάντιο και οι Τούρκοι  
- Οι σχέσεις με τους Πέρσες την εποχή του Ιουστίνου Β' και του Τιβέριου
 
Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος (582-602).
- Ο διμέτωπος αγώνας σε Ανατολή και Βαλκάνια  
- Η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του κράτους Οι πόλεμοι κατά των Περσών 
- Οι συγκρούσεις του Μαυρίκιου με τους Σλάβους Οι συγκρούσεις με τους Αβάρους (582-586) 
- Η πολιορκία της Θεσσαλονίκης το 586  
 
Η αποτυχία του Μαυρίκιου στη Βαλκανική.
- Η στρατιωτική αναδιοργάνωση του Βυζαντίου 
- Οι συγκρούσεις με τους Αβάρους μεταξύ 592-602 
- Σχέσεις με τους λαούς της Δύσης, της Ευρασίας και της Αφρικής (565-610) 
- Ο βυζαντινός στρατός στο «Στρατηγικόν» του Μαυρικίου   
 
Η απώλεια των βαλκανικών επαρχιών 
- Η τυραννική εξουσία του Φωκά (602-610)  
- Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος (610-641) - Η ανασυγκρότηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας  
- Οι πολιορκίες της Θεσσαλονίκης το 615/16 και το 617/18 
- Οι μεταρρυθμίσεις του Ηράκλειου