Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - Τόμος 5 Η πραγματική ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίαςΚωδικός: 978618501822Συγγραφέας: Γεώργιος Καρδαράς

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - Τόμος 5 Η πραγματική ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας
Tιμή Καταλόγου:4.90
Έκπτωση:29%
Τελική Τιμή:3.50€
Ο 5ος τόμος της σειράς καλύπτει την περίοδο 717-867 μ.Χ.
 
Η Εικονομαχία. Οι εσωτερικές διενέξεις στην αυτοκρατορία 
- Λέοντας Γ’ (717-741): Η άνοδος της δυναστείας των Ισαύρων
- Η αρχή της Εικονομαχίας
- Κωνσταντίνος Ε’ (741-775): Οι μεγάλες συγκρούσεις στο εσωτερικό. Η στάση του Αρτάβασδου
- Ο διωγμός των εικόνων και των μοναχών
- Οι συγκρούσεις με τους Βουλγάρους
- Σλάβοι, Δύση και Αραβες
 
Φράγκοι - Το «αντίπαλον δέος» στη Δύση
- Λέοντας Δ’ (775-780)
- Κωνσταντίνος ΣΤ’ και Ειρήνη: Η σύγκρουση του αυτοκράτορα με τον στρατό
- Εξελίξεις στη Δύση. Η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου
- Οι απαρχές της μεσαιωνικής γραμματείας στη Δύση 
 
Η τελευταία φάση της εικονομαχικής περιόδου 
- Νικηφόρος Α’ (802-811) - Τα σκληρά οικονομικά μέτρα
- Η βουλγαρική εκστρατεία και το τέλος του Νικηφόρου
- Μιχαήλ Α’ Ραγκαβές (811-813)
- Λέοντας Ε’ ο Αρμένιος (813-820): Η αναμέτρηση με τον Κρούμο και η ισχυροποίηση της Βουλγαρίας
- Μιχαήλ Β’ (820-829) Η εξέγερση του Θωμά του Σλάβου
- Οι πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης και οι συγκρούσεις στη Θράκη
- Θεόφιλος (829-842): Συγκρούσεις με τους Αραβες. Το τέλος της Eικονομαχίας
- Εξελίξεις στην πνευματική ζωή 
 
Το Βυζάντιο στην αντεπίθεση 
- Μιχαήλ Γ’ (842-867): Η άνθηση των γραμμάτων. Νίκες κατά των Αράβων
- Ο πατριάρχης Φώτιος και οι διενέξεις με τη Ρώμη
- Η πολιτισμική επιρροή του Βυζαντίου στους Σλάβους (Μοραβία και Βουλγαρία)
- Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
- Οι σχέσεις του Βυζαντίου με τους Χαζάρους (717-867)