Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - Τόμος 6 Η πραγματική ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίαςΣυγγραφέας: Γεώργιος Καρδαράς

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - Τόμος 6 Η πραγματική ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας
Tιμή Καταλόγου:4.90
Έκπτωση:29%
Τελική Τιμή:3.50€
Ο 6ος τόμος της σειράς καλύπτει την περίοδο 867-976 μ.Χ.
 
Η Μακεδονική δυναστεία στον βυζαντινό θρόνο
- Βασίλειος Α’ (867-886)
- Η ίδρυση της Μακεδονικής δυναστείας
- Πόλεμοι με τους Αραβες και τους αιρετικούς Παυλικιανούς
- Εκκλησία και νομοθεσία
- Λέων ΣΤ’ ο Σοφός - Η ανανέωση της νομοθεσίας
- Οι πρώτοι πόλεμοι του Βυζαντίου με τον Συμεών (893-912)
- Η άλωση της Θεσσαλονίκης το 904
- Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος (912-913)
  
Η βουλγαρική απειλή
- Η αντιβασιλεία στον βυζαντινό θρόνο (913-920)
- Η επανέναρξη των βουλγαρικών επιθέσεων
- Ρωμανός Α’ Λακαπηνός (920-944) - Το τέλος των πολέμων με τον Συμεών
- Μέτρα κατά των δυνατών και πόλεμοι στην Ανατολή
 
Η άνθιση των γραμμάτων και των τεχνών
- Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος (945-959) - Ο λόγιος αυτοκράτορας
- Αρχές και μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας
- Η Μακεδονική Αναγέννηση
- Ο Οθωνας ο Μέγας και η ισχυροποίηση της Δύσης
- Ρωμανός Β’ (959-963) - Το πρώτο θύμα της Θεοφανούς
- Η ανάκτηση της Κρήτης και οι επιχειρήσεις στην Ανατολή
 
Η βυζαντινή εποποιία
Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ο θεοσεβής και μεταρρυθμιστής αυτοκράτορας
- Αραβες και Βούλγαροι
- Σχέσεις με τη Βουλγαρία και τη Δύση
- Ιωάννης Τζιμισκής (969-976) - Η συνέχιση των στρατιωτικών θριάμβων
- Οι συγκρούσεις με τους Ρώσους και τους Αραβες
- Οι σχέσεις με τους Ρώσους και τους Ούγγρους
- Η στρατιωτική οργάνωση του Βυζαντίου την εποχή των στρατηγών-αυτοκρατόρων
- Ο οπλισμός του βυζαντινού στρατού
- Η διάρθρωση των στρατιωτικών δυνάμεων

- Η πολεμική τακτική 

 Σελίδες: 64