Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - Τόμος 8 Η πραγματική ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίαςΣυγγραφέας: Γεώργιος Καρδαράς

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - Τόμος 8 Η πραγματική ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας
Tιμή Καταλόγου:4.90
Έκπτωση:29%
Τελική Τιμή:3.50€

Ο 8ος τόμος της σειράς καλύπτει την περίοδο 1071 - 1195 μ.Χ.
 
Η άνοδος της δυναστείας των Κομνηνών

- Μιχαήλ Ζ' Δούκας (1071-1078)
      Η εξέγερση του Γεώργιου Βοϊτάχου
- Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης (1078-1081)
      Οι εξελίξεις στο γαιοκτητικό καθεστώς
- Αλέξιος Α' Κομνηνός (1081-1118)
       Η ανασυγκρότηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
       Οικονομία, Εκκλησία και διοίκηση
       H εξωτερική πολιτική του Αλέξιου Α' Κομνηνού
       Η Α' Σταυροφορία και οι περιπλοκές με τους σταυροφόρους
       Ο βυζαντινός στρατός επί Αλέξιου Α' - Οι μεταρρυθμίσεις και οι τακτικές του αυτοκράτορα


Το όραμα της ανάκτησης των παλαιών εδαφών
- Ιωάννης Β' Κομνηνός (1118-1143)
- Μανουήλ Α' Κομνηνός (1143-1180)
       Οι σχέσεις με τη Δύση
       Οι σχέσεις με τη Σερβία και τους Τούρκους
       Οικονομία, διοίκηση και καθημερινή ζωή
- Αλέξιος Β' Κομνηνός (1180-1183)
- Ανδρόνικος Κομνηνός (1183-1185)
       Ο αγώνας κατά των Δυτικών
 

Γράμματα και τέχνη την εποχή των Κομνηνών
- Καθημερινή ζωή και πνευματική κίνηση (Φιλολογία, Φιλοσοφία)
- Η αυλική ρητορική στο Βυζάντιο - Το αυτοκρατορικό εγκώμιο
- Η Κομνήνεια τέχνη
 
 
Η δυναστεία των Αγγέλων 
- Ισαάκιος Β' Αγγελος (1185-1195)
- Το δεύτερο βουλγαρικό κράτος και οι σχέσεις με τους Σέρβους (1185-1393)

 Σελίδες: 68