Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«ΤΟ ΒΗΜΑ»                                                                   ΕΤΟΣ ΚΕ΄  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7404                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΜΟΣΧΑ. Ο ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΟΥ ΝΤΕ ΓΚΩΛΚωδικός: 316Συγγραφέας: «ΤΟ ΒΗΜΑ»              Χ. Λαμπράκης : εκδότης                      Α. Δημάκος: διευθυντής

«ΤΟ ΒΗΜΑ»                                                                   ΕΤΟΣ ΚΕ΄  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7404                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΜΟΣΧΑ. Ο ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΟΥ ΝΤΕ ΓΚΩΛ
Τελική Τιμή:4.00€

Αθήναι 11 Ιουλίου 1969, σελ. 8

Κατάσταση: ΚΑΛΗ