Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 25ο  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7453                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: «ΕΒΓΑΛΑΜΕ ΤΟΝ ΓΥΨΟΝ ΚΑΙ ΕΒΑΛΑΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ» ΕΤΟΝΙΣΕΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κωδικός: 45/318Συγγραφέας: «ΤΑ ΝΕΑ»              Χ. Λαμπράκης : εκδότης                      Κ. Νίτσος: διευθυντής

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 25ο  ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7453                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: «ΕΒΓΑΛΑΜΕ ΤΟΝ ΓΥΨΟΝ ΚΑΙ ΕΒΑΛΑΜΕ ΝΑΡΘΗΚΑ» ΕΤΟΝΙΣΕΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Τελική Τιμή:5.00€

Αθήναι 4 Οκτωβρίου 1969, σελ. 6

Κατάσταση: ΚΑΛΗ