Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 26ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7790                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟΝ ΝΙΞΟΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1971Κωδικός: 45/320Συγγραφέας: «ΤΑ ΝΕΑ»              Χ. Λαμπράκης : εκδότης                      Κ. Νίτσος: διευθυντής

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 26ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7790                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟΝ ΝΙΞΟΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1971
Τελική Τιμή:4.00€

Αθήναι 9 Νοεμβρίου 1970, σελ. 16

Κατάσταση: ΚΑΛΗ