Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

FIGURE MODELLING 5Συγγραφέας: MikeButler, Fernando Ruiz Ceano, Javier Gonzalez (Arsies), GrigorisMarmatakis, Aleksander Michelotti, Ernesto Reyes Stalhuth, AleksandrZelenkov.

FIGURE MODELLING 5
Tιμή Καταλόγου:14.95
Έκπτωση:6%
Τελική Τιμή:14.00€
Contents: 4 Officer of the Tsar’s Guard Russia, 1830 - 75mm. 15 ‘Hajduk’ Serbian War of Independence - 75mm. 18 Addih-Hiddisch- 120mm. 26 Attila, King of the Huns, A.D. 451 - 54mm. 30 Australian “Digger”, Kokoda Trail c.1942 - 180mm. 32 Sculpting a German Reversible Winter Parka - 50mm. 40 Sgt Connor, Serpentian Heavy Infantry - 54mm. 46 Sergeant Bernard Mc Cabe, Sobraon, 1846 – 120mm.