Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Η ΕΦΕΣΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΚωδικός: 978960671672Έτος έκδοσης: 2015Συγγραφέας: Μπαλόγλου Π. Χρήστος

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Η ΕΦΕΣΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Tιμή Καταλόγου:10.60
Έκπτωση:25%
Τελική Τιμή:8.00€

       Ἐνωτισμένος ὁ Ἀπ. Παῦλος «πνεύματος ἁγίου» καὶ μὲ βαθύβλυστο ἐνδιαφέρον ἐγκύπτει στὰ προβλήματα τῆς χριστιανικῆς κοινότητος τῆς φέσου, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ἔχει ἱδρύσει καὶ στελεχώσει. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς πόλεως δὲν ἦταν τυχαῖα.   γεωγραφική της θέση τῆς ἐπιτρέπει νὰ ἐλέγχη μέσω το λιμένος της τὸ διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο ἀπὸ τὴν Δύση πρὸς τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἀντίστροφα. Πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, μὲ πλῆθος ἱερῶν διαφόρων θεοτήτων,  μὲ ποικιλία ἐπαγγελμάτων καὶ διαφόρων ἀπασχολήσεων, θὰ δεχθ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀνατολίτης ὁ  διος ὁ  Παῦλος, νστερνίζεται τὸν ρόλο του στὴν Μικρά Ἀσία, πισκέπτεται τὴν φεσο κατ’πανάληψιν, όπου στοχάζεται καὶ θεολογε.  

  ἐπιστολή πρὸς φεσίους διαπλέκεται μὲ οἰκονομικὰ θέματα, ὅπως ἡ καταδίκη τῆς πλεονεξίας, η ἐξύμνηση τῆς ἐργασίας κα κυρίως ἡ ανάλυση κα περιγραφή των σχέσεων ἐντός τοῦ Οίκου, ς οικονομικῆς μονάδος. Πρόδηλη καὶ ἐμφανὴς εἶναι ἡ ἐπίδραση τόσο τῶν κειμένων τῆς  Παλαις Διαθήκης σο κα τῆς ἀρχαίας λληνικῆς γραμματείας στὸν Ἀπ. Παῦλο

 

Σελίδες 150