Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΙΤΕΑ ΚΑΙ Ο ΙΝΔΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ (ΒΑΜΠΟΥ) ΗΤΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ, ΕΚΛΟΓΗ ΑΓΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΙΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΤΛ.Κωδικός: 484Συγγραφέας: Καπόγλου Σ.

Η ΙΤΕΑ ΚΑΙ Ο ΙΝΔΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ (ΒΑΜΠΟΥ) ΗΤΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΙ, ΕΚΛΟΓΗ ΑΓΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΙΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΤΛ.
Τελική Τιμή:8.00€
Αθήναι 1931, σελ. 62