Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑΚωδικός: 978960671655Έτος έκδοσης: 2016Συγγραφέας: Κοντούλης Αλέξανδρος (αντιστράτηγος)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΤΤΑ
Tιμή Καταλόγου:6.36
Έκπτωση:26%
Τελική Τιμή:4.70€
"Ο πρώτος Μακεδών μετά τον άτυχη Ελληνοτουρκικόν πόλεμον του έτους 1897, όστις εξηγέρθη κατά των Τούρκων, αποθρασυνθέντων κατά των χριστιανών της Μακεδονίας, ειναι ο αείμνηστος Κώττας. Ούτος βλέπων ότι οι Τούρκοι από ημέρας εις ημέραν εγίνοντο τυραννικώτεροι, ήρξατο κηρύσσων το Ευαγγέλιον της απελευθερώσεως από του δυσβαστάκτου καταστάντος Τουρκικού ζυγού.
Ο Κώττας ως παρακάτω όντως θα εκθέσω, υπήρξε συνεργάτης μου κατά την το έτος 1904 αποστολήν μου εν Μακεδονία και ούτω μου εδόθη η ευκαιρία κατά την κοινοπραξίαν εκείνην να γνωρίσω αυτόν εκ του σύνεγγυς και να εκτιμήσω τα μεγάλα αυτού προσόντα.

Την ευφυΐαν, την τόλμην, το ειλικρινές του χαρακτήρος του, την αφοσίωσίν του εις τα θεία, την φιλανθρωπίαν του και λοιπάς αρετάς, ας έν τη εξιστορήσει των περί αυτού θέλω περιγράψη".

Ψηφιακή ανατύπωση της εκδόσεως του 1931.

Σελίδες 61