Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, των πρακτικών Λυκείων και των υποψηφίων δια τας ανώτατας σχολάς του κράτους,ΤΟΜΟΣ ΙΚωδικός: 291/μαθΣυγγραφέας: Τόγκας Γ. Πέτρος

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Προς χρήσιν  των μαθητών των Γυμνασίων, των πρακτικών Λυκείων και των υποψηφίων δια τας ανώτατας σχολάς του κράτους,ΤΟΜΟΣ Ι
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήναι 197(;, σελ. 208, καλή κατάσταση