Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ (Ανατύπωσις εκ του ΙΓ' τόμου της Επετηρίδος της Ετ. Βυζαντινών Σπουδών)Κωδικός: 37/7/1075Συγγραφέας: Πεζόπουλος Α. Ε.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ              ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ (Ανατύπωσις εκ του ΙΓ τόμου της Επετηρίδος της Ετ. Βυζαντινών Σπουδών)
Τελική Τιμή:9.00€

Αθήναι 1937, σελ 48