Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑ ΤΟΝ «ΦΑΚΕΛΛΟΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ, ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΜΟΥΣΈτος έκδοσης: 2010Συγγραφέας: Παπαδόπουλος Ελευθ.ΚΥΠΡΟΣ

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑ ΤΟΝ «ΦΑΚΕΛΛΟΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ, ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΜΟΥΣ
Τελική Τιμή:63.60€

Λευκωσία 2010, σελ. συνολικά 1.228, Α+Β μαζί