Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑΚωδικός: 47/43Συγγραφέας: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ
Τελική Τιμή:40.00€
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ 24-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7 ΜΑΪΟΥ 2004
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΒΕΝΕΤΙΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
Αθήνα 2004, σελ. 302
ΤΟΜΟΣ Β΄: LES MΥTHES ET LES LEGENDES
QUE PARTAGENT LES PEUPLES DE L’EUROPE
TABLE RONDE ANIMEE PAR HEL. AHRWEILER
Paris le 21 Mars 2003
Athenes 2004, σελ. 100
ΤΟΜΟΣ Γ΄: RESSONS EPICS EN LES
LITERATURES I EL FOLKLORE HISPANIC
EL ECO DE LA EPICA EN LAS LITERATURAS
EL FOLKLORE HISPANICO
Barcelona 26 de Junio 2003
Αθήνα 2004, σελ. 160
TOMOΣ Δ΄ LA COMMEDIA DELL’ ARTE
NELLA SUA DIMENSIONE EUROPEA
Venezia 14 November 2003
Αθήνα 2004, σελ. 108
ΤΟΜΟΣ Ε΄: HEROES OF THE FRONTIERS
IN EUROPEAN LITERATURE, HISTORY
AND ETHNOGRAPHY

Αθήνα 2004, σελ. 100, όλα μαζί

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ