Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣΑΘΗΝΑ 24-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7 ΜΑΪΟΥ 2004ΚΑΡΠΑΘΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004ΒΕΝΕΤΙΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004Αθήνα 2004, σελ. 302ΤΟΜΟΣ Β΄: LES MΥTHESΚωδικός: 47/43Συγγραφέας: ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣΑΘΗΝΑ 24-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7 ΜΑΪΟΥ 2004ΚΑΡΠΑΘΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004ΒΕΝΕΤΙΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004Αθήνα 2004, σελ. 302ΤΟΜΟΣ Β΄: LES MΥTHES
Τελική Τιμή:40.00€

Αθήνα 2004, σελ. 100,

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ