Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 366 ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟΚωδικός: 47/2718Συγγραφέας: Συρμαγιάς Κων/νος Π.

Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 366 ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΠΟ
Τελική Τιμή:12.00€

Αθήνα 1979, σελ. 118, σημειώσεις εντός

Κατάσταση: ΚΑΛΗ