Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (2 ΤΟΜΟΙ) - ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΚωδικός: 47/2870Συγγραφέας: Καράς Ι. Σίμων

ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (2 ΤΟΜΟΙ) - ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Τελική Τιμή:50.00€

Αθήναι 1995, σελ. 400 + 406, οι δυο τόμοι μαζί

Κατάσταση: ΚΑΛΗ