Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Έκκλησις προς το πανελλήνιον κοινόνΚωδικός: 978-960-522-118-8Έτος έκδοσης: 2003Συγγραφέας: Γιαννόπουλος, ΠερικλήςΕκδοτικός οίκος: ΠελασγόςΕλλάδα, Αρχαία Ελλάδα, Ευρωπαϊκή ιστορία, Κλασική ιστορία / κλασικού πολιτισμού

Έκκλησις προς το πανελλήνιον κοινόν
Τελική Τιμή:6.33€

Από της εμφανίσεως της ελλ. φυλής έως σήμερα, δεν εφάνη καμμιά συνολική εργασία, εξηγούσα εκ ρίζης ολόκληρον το ελληνικόν φαινόμενον, με βάσιν την γνώσιν της ελλ. γης και του ελλ. ζώου, αναλύουσα ολόκληρον το παρελθόν και το παρόν και εξ αυτών ανασυνθέτουσα και σχεδιαγράφουσα το αύριον.
Αι ξέναι εργασίαι, αι περισσοτέραι τμηματικαί, αναλύουν ψυχρώς το παρελθόν και ούτε είνε η δουλειά του ξένου να οδηγήση τον νοικοκύρη πως να φτιάση το σπήτι του. Αι δε ελληνικαί -ψυχρώς φιλελληνικαί μάλλον- ηλίθια μιμητικαί και μεταφραστικαί, τίποτα δεν λέγουν διά το αύριον. [...] (απόσπασμα από το βιβλίο)

Είδος βιβλίου: Χαρτόδετο
Σελίδες: 75
Θέματα: Ελλάδα, Αρχαία Ελλάδα, Ευρωπαϊκή ιστορία, Κλασική ιστορία / κλασικού πολιτισμού
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα